Servicii de Cercetare și Consultanță pentru Dezvoltarea Abordării Living Labsi pentru Elaborarea Recomandărilor Practice

INVITATIE DE PARTICIPARE

BEIA CONSULT INTERNATIONAL SRL cu sediul in Bucuresti, România, Str. Poiana Narciselor nr. 12, et.1, ap.3, cod postal 010158, CUI: RO 1572582, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8383/1991; datele de contact: persoana de contact George Suciu (Manager de Proiect), mijloace de comunicare: tel: 0744 914 798, e-mail: eea@beia.eu; in calitate de beneficiar privat, invita operatorii economici interesati sa participe cu oferte la procedura de achizitie cu denumirea „Servicii de cercetare și consultanță pentru Dezvoltarea Abordării Living Lab si pentru Elaborarea Recomandărilor Practice”. Locul de livrare: punctul de lucru al beneficiarului situat la adresa: Bucuresti, România, Str. Peroni nr. 18-22, sector 4.

Documente:

Anunt de participare

Specificatii Tehnice

Declaratii