PREVENTION

EUK-2019-1273

Codul proiectului:  PN-III-P3-3.5-EUK-2019-0247

Titlul Proiectului :  Mentenanta predictiva pentru eficientizarea consumului energetic


Proiectul PREVENTION are ca obiectiv dezvoltarea unei platforme care integrează tehnologia Digital Twin și mentenanța predictivă pentru a crește eficiența energetică și pentru a furniza informații contextuale pentru proiectarea, operarea și reconfigurarea unei liniii de producție.

Acest obiectiv a fost atins printr-o combinație inovatoare a tehnicilor de inteligență artificială (IA) cu algoritmi avansați de control, prin 2 abordări principale:

– Abordare holistică pentru optimizarea consumului de energie al întregului ciclu de viață al fluxului de producție, bazat pe algoritmi inteligenți de predicție. S-au dezvoltat metode și instrumente pentru creșterea eficienței energetice, pornind de la un flux de producție, analizat încă din faza de proiectare (cu un caracter inovativ în comparație cu abordările tipice axate pe

produs), și continuând cu metode de control optimizat al procesului și planificarea producției.

– Monitorizarea stării de sănătate a resurselor pentru detectarea anomaliilor în timp real și evaluarea impactului energetic. Oricând se identifică un astfel de comportament, această parte a sistemului este izolată și se pornește strategia platformei pentru analiză sau pentru procedurile de mentenanță.

Pe baza nevoilor de Mentenanța Preventivă la care răspunde platforma PREVENTION, cum ar fi monitorizarea continuă a stării de funcționare a activelor, caracterizarea procesului și luarea deciziilor, detectarea timpurie a problemelor care pot afecta echipamentul sau operarea procesului, verificarea adecvării soluțiilor de intervenție cu Digital Twin, aplicarea măsurilor corective în mod proactiv, proprietarii liniei de producție vor avea suficiente argumente asupra beneficiilor obținute în urma exploatării serviciilor acestora. Arhitectura generală a platformei urmărește următoarele funcționalități de bază: colectarea datelor, stocarea datelor, analiza acestora, stocarea rezultatelor analizei, vizualizarea datelor istorice, vizualizarea datelor în timp real și vizualizarea rezultatelor pentru inferența mentenanței predictive.

Strategia propusă a utilizat algoritmi predictivi și modele de context, corelate cu evaluarea riscurilor și a incertitudinii. Platforma a analizat datele de proces și le-a comparat cu rezultatele obținute din modelul Digital Twin, pentru creșterea eficienței proceselor.

Piața pentru soluții de mentenanță predictivă este una dinamică și în creștere, iar unii dintre factorii care determină proliferarea acestei piețe se numără creșterea fondurilor alocate de firme pentru activități de marketing și promovare, disponibilitatea unor studii privind viabilitatea și beneficiile tehnologiei și dezvoltarea canalelor de comunicații.

Leave a Comment