B2 – Accesare baze de date si biblioteci tehnico-stiintifice privind ecranarea electromagnetica a incintelor construite

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

 

Project name: Accesare baze de date si biblioteci tehnico-stiintifice privind ecranarea electromagnetica a incintelor construite

Contract subsidiar: B2-nr.1326_07.06.2018

Activitati:

Tip activitate eligibila – Accesare banci de date si biblioteci tehnico-stiintifice

Descriere activitate – Punerea la dispozitia intreprinderii a documentelor existente la unitatea de CD (proiecte, studii) privind elemente de calcul si proiectare pentru ecranarea electromagnetica a incidentelor construite in gama de frecventa 100kHz – 18 GHz.

Rezultat(e) – Proces verbal de constatare a accesului intreprinderii la proiecte/studii privind ecranarea electromagnetica a incintelor construite in gama 100kHz-18GHz, cu asistenta tehnica specifica ecranarii electromagnetice.

Parteneri: ICPE-CA

Materialele accesate:
1. Curs interactiv, practic, cuprinzând si lucrări de laborator în camera anechoică:
• MODUL 1: BAZELE ECRANĂRII ELECTROMAGNETICE
• MODUL 2: MATERIALE Şl SOLUŢII TEHNICE PENTRU ECRANAREA PERTURBAŢIILOR RADIATE
• MODUL 3: TEORIA ANTENELOR; MASURATORI DE BAZA IN CAMERA ANECHOICA
2. Documentatie: Elemente de proiectare incinte/camere ecranate
3. Documentatie: Raport incercari (teste eficacitate electromagnetica)