Protecţia datelor

Beia Cercetare SRL  asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidentialitătii datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri (clienti, furnizori, beneficiari, prestatori, etc.) și respectarea dreptului acestora la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal.

 

 Contact

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) numit de către Operator poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dataprotection@beia.ro.

sau

Ofițer de protecție a datelor personale (DPO) in cadrul Beia Consult International SRL este numit domnul Victor Suciu, tel. : 0040 21 332 30 05 si fax: 0040 21 332 30 06, Romania, Bucuresti, Sector 1, str. Poiana Narciselor nr. 12, office@beia.ro.

Beia Cercetare S.R.L. este responsabila pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

 Nota de informare produce efecte de la data de 25.05.2018. Ea se refera la : pagina web www.beiaro.eu, e-mail si la contractele/relatiile noastre de afaceri.

 Modul de prelucrare a datele personale

Beia Cercetare S.R.L. colecteaza / stocheaza email-ul dvs. in scopul comunicarii fie prin intermediul website-ului www.beia.ro.eu precum si in cadrul contractelor comerciale. De asemenea Beia Cercetare SRL colecteaza datele dvs. personale prin inregistrarea convorbirilor telefonice in cadrul call center-ului.

Beia Cercetare S.R.L. colecteaza / stocheaza date precum: nume, functie, telefon, email, sediu, in vederea  personalizarii si identificarii.

Beia Cercetare S.R.L. colecteaza ID-ul Dumneavoastra din cookie-urile strict necesare, precum si din inregistrarea apelurilor telefonice in cadrul call center-ului.

Colectarea datele dvs. personale
Colectăm datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră, atat in format electronic (incluzand inregistrarea convorbirilor telefonice) cat si pe suport de hartie.

Când ne furnizați datele dvs. personale (nume, functie, email, telefon, sediu), se admite ca o faceti in mod voluntar si in cunostinta de cauza. In cadrul call center-ului, colectarea datelor se va face prin inregistrarea apelurilor telefonice. Operatorii call center-ului vor cere in mod special acordul dvs. pentru inregistrarea convorbirilor respective. In cazul in care dvs. nu va dati acordul explicit pentru inregistrare, datele personale nu vor fi colectate si stocate iar serviciile nu se vor presta in conditiile in care aceste date sunt absolut necesare (facturare, corespondenta, etc).
Furnizarea obligatorie de date cu caracter personal este:
– o cerință legală.
– o cerință contractuala.

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale
Beia Cercetare S.R.L.  proceseza datele personale “nesensibile”.

Beia Cercetare S.R.L.  nu proceseaza datele personale “sensibile”  sau cu regim special.

Datele personale “sensibile” sunt:

 • rasa
 • etnia
 • orientarea politică
 • religia
 • convingerile filozofice sau de natură similara
 • apartenența sindicală
 • date privind starea de sănătate
 • date despre viața sexuală.

Datele personale cu regim special sunt:

 • date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, cum este codul numeric personal (CNP)
 • date personale referitoare la fapte penale sau contravenții.

Prelucrarea datelor “sensibile” se va face numai in situatii speciale, respectandu-se cu strictete prevederile legale respectiv Legea 677/2001 – Cap.III.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale “nesensibile” este:

 • consimțământul dumneavoastră liber exprimat;
 • un contract la care sunteți parte;
 • o cerere de la dvs. înainte de intrarea într-un contract;
 • necesitatea respectării unei obligații legale la care suntem supuși;
 • interesul legitim al nostru, sau al unei terțe părți.

Ne angajam sa va protejăm în mod legal interesele, drepturile și libertățile.

Colectartea si procesarea datele dvs. personale
Colectăm date personale in cadrul contractelor comerciale, in cazul utilizarii web-site-ului www.beiaro.eu precum si in cadrul interactiunilor cu operatorii call-center.

Datele dumneavoastră personale vor fi procesate in urmatoarele situatii:

 • Activitati profesionale sau comerciale care implica vanzare de bunuri sau/si servicii.
 • Contracte comerciale sau negocieri pentru intrarea intr-un contract.
 •  NU folosim procese de profilare automată și decizii automatizate care ar implica:.
 • analiza caracteristicilor persoanei;
 • predicții cu privire la comportamentul persoanei;
 • realizarea exclusiv cu mijloace informatice fara implicare umana.

Nu  prelucrăm datele dvs. personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dvs. personale sunt colectate inițial,
fără consimțământul dvs. prealabil, fără să existe un interes legitim în acest sens și
fără un temei juridic.

Perioada de timp in care sunt stocate datele cu caracter personal

Durata de stocare a datelor dvs. personale va fi limitata pana la indeplinirea scopurilor noastre de procesare.

Datele dumneavoastra personale vor fi sterse la solicitarea dvs. explicita, cu exceptia cazurilor impuse de o alta prevedere legala.

Dezvăluirea datele cu caracter personal

Datele dvs. personale nu vor fi divulgate, in mod normal, catre alte persoane. Daca situatia o impune, datele dvs. personale vor fi divulgate numai cu acordul dvs. concret exprimat.

Nu vom transfera datele dvs. personale în țări din afara UE sau SEE, sau către alte organizații internaționale.

Alte precizari cu caracter general

Garantam securitatea datelor dvs. personale colectate si stocate prin:

 • măsuri tehnice corespunzătoare;
 • măsuri organizatorice adecvate;
 • masuri de protective împotriva prelucrării neautorizate;
 • masuri de protective împotriva prelucrării ilegale;
 • masuri de protective împotriva pierderii accidentale sau ilegale;
 • masuri de protective împotriva distrugerii accidentale sau ilegale.

De asemenea ne obligam sa:

 • documentarea  cauzelor care produc un incident de securitate, in cazul in care acesta apare;
 • inventarierea  datelor personale care au fost afectate de incidentul de securitate eventual produs;
 • documentarea acțiunilor in vederea evitarii producerii altor brese de securitate;
 • limitarea consecințelor eventualului incident de securitate prin  recuperarea; datelor personale afectate si prin revenirea la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • In cazul in care exista o situatie de natura sa sugereze că s-a produs un incident de  securitate a prelucrării datelor personale vom lua urmatoarele masuri:
 • se raporteaza incidentul de securitate catre managementul companiei noastre.
 • se desemneaza o persoana insarcinata care sa analizeze daca eventualul incident poate avea efecte nefavorabile in cee ace priveste datele personale colectate/stocate, care sa decida daca este necesara notificarea Autorității de Supraveghere cu privire la incidentul de Securitate, sau a persoanelor posibil afectate.
 • limitarea efectului incidentului de securitate asupra distrugerii accidentala sau ilegala a datelor personale,pierderii accidentale sau ilegale a controlului datelor cu caracter personal,pierderii accidentale sau ilegale a accesului la datele cu caracter personal, alterarii accidentale sau ilegale a datelor cu caracter personal, divulgarii neautorizate a datelor cu caracter personal, sau atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.

Drepturile persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces;
 • dreptul la rectificare;
 • dreptul de stergere;
 • dreptul de a restrictiona procesarea;
 • dreptul de a obiecta;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • drepturile legate de luarea de decizii automatizate si de profilare.

Trebuie să ștergem datele dvs. personale fără întârzieri nejustificate:

 • dacă solicitați in mod expres ștergerea datelor dvs. personale;
 • daca vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor dvs. personale, și nu există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Dacă va solicitam prelucrarea datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct), aveți dreptul să refuzati aceasta solicitare.

Persoana vizata de prelucrarea datelor cu character personal are dreptul de a solicita, in conditiile legii, portabilitatea acestor date catre un alt operator economic.

Vă amintim că aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalcă prevederile Regulamentului.